Обща информация

Регионалната колегия на БАЗ – Бургас е учредена на 11.04.2019 г.

 

Към настоящия момент в колегията членуват 67 редовни зъботехника

 

Членски внос

Членският внос, гласуван на Конгреса на БАЗ, е в размер на 2% месечно от минималната работна заплата за страната и се заплаща до края на месец март на текущата година. За 2021 г. той е 156 лева, изчислен върху 650 лева.

Поради създалата се обстановка с Ковид-19, Националният съвет взе решение да намали ежемесечния членски внос за 2021г. от 13 лв. на 10 лв. или общо в размер на 120 лв. за отчетната 2021г.

 

БАНКОВА СМЕТКА

Банкова сметка на Регионална колегия Бургас:
IBAN BG50STSA93000026641792
Банка: ДСК
В полза на Регионална колегия на Българска асоциация на зъботехниците – Бургас
С основание за плащане: Трите имена – Членски внос

Контакти

Адрес

ул. „Георги Баев“ №15, 8000, Бургас

Регионален председател

+359 888 411 530

Имейл

office-burgas@baz.bg

Новини

Структура

Маргарита Драгнева

Председател

 • Заместник председател Теодор Хайдутов

  Секретар – Магдалена Сарафова

  Членове:

  1. Боян Богданов
  2. Десислава Златева
 • Контролна комисия

  Председател – Петър Ненков

  Членове:

  1. Гергана Калоянова
  2. Милен Милев

  Комисията по професионална етика

  Председател – Венелина Георгиева

  Членове:

  1. Веселина Фортунова
  2. Блага Георгиева

Обучения и курсове

За актуални курсове и обучения моля изпратете запитване на емайл: office-burgas@baz.bg или ни се обадете на телефон +359 888 411 530

 

Полезни връзки